Dịch vụ kế toán

Cung cấp dịch vụ kế toán, báo cáo thuế, quyết toán thuế, hoàn thiện sổ sách chứng từ nhanh chóng chính xác dựa trên chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật về thuế hiện hành.

Dịch vụ báo cáo thuế

- Tư vấn chứng từ hoá đơn đầu vào, đầu ra hợp lý.
- Nhận chứng từ hoá đơn tận nơi.
- Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, TTDB, thuế nhà thầu tháng/quý theo quy định pháp luật.
- Lập và nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, thuế nhà thầu hàng quý.
- Quyết toán thuế TNDN, TNCN cuối năm tài chính.

Dịch vụ Sổ sách kế toán - Báo cáo tài chính

- Tư vấn các khoản mục liên quan đến doanh thu, chi phí theo đúng chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế.
- Lập và hoàn thiện sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo các hạng mục: giá thành,hàng tồn kho, TSCD, CCDC và các loại chi phí khác phát sinh, ...
- Lập báo cáo tài chính cuối niên độ kế toán: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kinh doanh, BC lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính theo đsung quy định của Bộ Tài chính và pháp luật thuế hiện hành.
- Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo các khoản mục và nguồn gốc biện động của khoản mục
- Nhận hoàn thiện số liệu, chứng từ của những năm phát sinh trước.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
  • Kế toán thuế Việt
  • Địa chỉ: 33/7D Phan Văn Hớn, Trung Lân Bà Điểm, Hóc Môn
  • ĐT: 0973.108.487 (Zalo)
  • Liên hệ để được tư vấn

Báo cáo thuế - Quyết toán thuế

Sổ sách kế toán - Báo cáo tài chính

Dịch vụ khác

© Copyright 2019 Dịch vụ kế toán - Hotline :0973.108.487